Ταξιδιωτικές Οδηγίες COVID-19


με πλοία προς Νησιωτική Ελλάδα


Σύμφωνα με την από 11/10/21 διάταξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Αριθμ. Πρωτ.: 2132.1/74189/2021, σας ενημερώνουμε, ως ακολούθως:

 • Οι έλεγχοι για την κατοχή των προβλεπόμενων και σε ισχύ ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων [εμβολιασμού, νόσησης, διαγνωστικού (PCR και rapid test) και αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) των επιβατών που εκδίδουν εισιτήρια ή/και αναμένουν να επιβιβαστούν σε πλοία, θαλάσσια ταξί και λάντζες, θα διενεργούνται από τις εταιρείες και τα πληρώματα των πλοίων.


 • Τα ναυτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία, τα οποία εκδίδουν εισιτήρια για πλοία, πριν την έκδοση των εισιτηρίων, θα προβαίνουν σε έλεγχο για την κατοχή των προβλεπόμενων πιστοποιητικών/βεβαιώσεων και σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται δυνατό, αναλόγως του είδους πιστοποιητικού/βεβαίωσης που κατέχει ή οφείλει να κατέχει ο επιβάτης [εμβολιασμού, νόσησης, PCR test (72 ωρών, rapid test (48 ωρών), self test (24 ωρών) και την ημερομηνία του προγραμματισμένου ταξιδιού του πλοίου.


 • Σε περιπτώσεις που υπάρχει αίτημα για έκδοση εισιτηρίων σε ναυτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία, για άμεση επιβίβαση σε πλοίο, σύμφωνα με την προγραμματισμένη ώρα απόπλου, χωρίς ο επιβάτης να κατέχει τα προβλεπόμενα ιατρικά πιστοποιητική/βεβαιώσεις, ή αρνείται να επιδείξει ή να επιδείξει ταυτοποιητικά έγγραφα για τη διενέργεια ταυτοπροσωπίας, τότε ο ναυτικός πράκτορας ή ο αρμόδιος υπάλληλος δεν θα προβαίνει στην έκδοση των εισιτηρίων.


 • Για την είσοδο των επιβατών στα πλοία, απαιτείται συνδυαστικά με την επίδειξη των ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων και η διενέργεια ταυτοπροσωπίας, από τα στελέχη / υπαλλήλους / πληρώματα των εταιρειών και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (κατά τη διάρκεια των δειγματολειπτικών ελέγχων), μέσω της απλής επίδειξης ταυτοποιητικών εγγράφων των επιβατών.


 • Επισημαίνεται, ότι στα άτομα – επιβάτες, που δεν κατέχουν τα προβλεπόμενα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή που αρνούνται την απλή επίδειξη ταυτοποιητικών εγγράφων για τον συσχετισμό με τα επιδεικνυόμενα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στα πλοία, ακόμη και αν διαθέτουν εισιτήριο.


 • Στους επιβάτες, που έχουν προβεί στην έκδοση των εισιτηρίων με ηλεκτρονικό τρόπο (όχι μέσω ναυτικών πρακτορείων), οι οποίοι δεν κατέχουν τα προβλεπόμενα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή που αρνούνται την απλή επίδειξη ταυτοποιητικών εγγράφων για το συσχετισμό με τα επιδεικνυόμενα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος τους στα πλοία.


 • Για τον έλεγχο της εγκυρότητας-γνησιότητας των ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή (app) για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smart telephones) και tablets, για λειτουργικά συστήματα ios και android, που βρίσκεται στον ιστότοπο https://covidfree.gov.gr και διατίθεται προς λήψη.


 • Ομοίως και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, τα ναυτικά πρακτορεία και τουριστικά γραφεία, τα οποία εκδίδουν εισιτήρια για πλοία, θα προβαίνουν για την κατοχή των προβλεπόμενων ιατρικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, καθώς και σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται δυνατό, ανάλογα με το ιατρικό πιστοποιητικό/βεβαίωση που κατέχει ο επιβάτης, την ημερομηνία έκδοσης των εισιτηρίων και της ημερομηνίας του προγραμματισμένου ταξιδιού του πλοίου.


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4577/Β/3-10-2021, οι μετακινήσεις ανεξαρτήτως προορισμού (από λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδος προς τα νησιά και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια, μεταξύ των νησιών, καθώς και από τα νησιά προς τα ηπειρωτικά λιμάνια) επιτρέπονται εφόσον οι επιβάτες:


Α) Ταξιδιώτες από 12 ετών και άνω:


 • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή 

 • Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου, ή 

 • Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

 • Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία, με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά. Σε νησιά στα οποία δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο. 


B) Ταξιδιώτες από 4 έως 11 ετών:


 • Δύνανται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου (δωρεάν διάθεση). Η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr. 

 • Ειδικώς οι ανήλικοι από δώδεκα (12) ετών και άνω, οι οποίοι μετακινούνται με πλοία, λάντζες και θαλάσσια ταξί στα σχολεία και σε λοιπές αναγκαίες σχολικές δραστηριότητες, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου.


Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των επιβατών συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την Επιβίβαση, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής www.ynanp.gr και στην ιστοσελίδα sea.travel.gov.grΓια να το τυπώσετε σε έντυπη μορφή, μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩ.


Οι επιβάτες, θα πρέπει να επιδεικνύουν στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου, όλα τα προαναφερόμενα απαραίτητα έγγραφα, είτε σε έντυπη μορφή είτε σε ηλεκτρονική μορφή.


Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.


Συνιστάται στους επιβάτες να προσέρχονται έγκαιρα στο λιμάνι της αναχώρησης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου πριν την επιβίβαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη σελίδα αυτή δεν είναι εξαντλητικές. Βασίζονται στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και συλλέγονται από άλλες δημοσίως διαθέσιμες και έγκυρες εθνικές πηγές. To γραφείο μας, ενώ επιδιώκει την επικαιροποίηση των πληροφοριών, δεν φέρει καμία ευθύνη, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη σελίδα αυτή ή τις μεμονωμένες αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές.

Σε κάθε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 210-3225159 ή info@himalayatravel.gr


 • Φιλελλήνων 4, 4ος όροφος
  Πλ. Συντάγματος, 10557 Αθήνα
 • Τηλ: 210 322 5159, 210 321 2084
 • Κιν: 694 94 73 273
 • Fax: 210 325 1474
 • Ωράριο λειτουργίας:
  Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-18:00
 • Email: info@himalayatravel.gr
 • ΜΗΤΕ: 0206E60000460500

© 1985-2017 Himalaya Travel - Designed and developed by IT Concept